Beschreibung ausdrucken Permalink: https://manuscripta.at/?ID=32391
Lilienfeld, Zisterzienserstift, Cod. 183
BIBLIA GLOSSATA
Pergament   299 Bl.      Siena, Anfang 14. Jh.
 Volldigitalisat
Literatur zur Handschrift: Schimek 1891, 538-539 (online).Haidinger—Lackner 1997, 56.

"Schimek 1891", "Haidinger—Lackner 1997"