Beschreibung ausdrucken Permalink: https://manuscripta.at/?ID=32297
Lilienfeld, Zisterzienserstift, Cod. 86
PETRUS LOMBARDUS
Pergament   206 Bl.      Italien, Anfang 13. Jh.
 Volldigitalisat
Literatur zur Handschrift: Schimek 1891, 509 (online).Haidinger—Lackner 1997, 53.

"Schimek 1891", "Haidinger—Lackner 1997"
alle Initien
Petrus Lombardus Sententiarum ll.IV.