Beschreibung ausdrucken Permalink: https://manuscripta.at/?ID=32303
Lilienfeld, Zisterzienserstift, Cod. 92
ALANUS DE INSULIS
Pergament   70 Bl.      Anfang 13. Jh.
 Volldigitalisat
Literatur zur Handschrift: Schimek 1891, 511 (online).Haidinger—Lackner 1997, 53.
"Schimek 1891", "Haidinger—Lackner 1997"
alle Initien
Alanus ab Insulis De arte praedicandi summa.