Beschreibung ausdrucken Permalink: https://manuscripta.at/?ID=32306
Lilienfeld, Zisterzienserstift, Cod. 95
EXEMPLA "LACTEUS LIQUOR"
Pergament   145 Bl.      Anfang 14. Jh.
 Volldigitalisat
Literatur zur Handschrift: Schimek 1891, 511 (online).Haidinger—Lackner 1997, 53.

"Schimek 1891", "Haidinger—Lackner 1997"