Beschreibung ausdrucken Permalink: https://manuscripta.at/?ID=32313
Lilienfeld, Zisterzienserstift, Cod. 102
IOHANNES DE STERNGASSEN. COMMENTARIUS IN LIBROS SENTENTIARUM
Pergament   226 Bl.   Gross-4°   Bologna (?), um 1300
 Volldigitalisat
Literatur zur Handschrift: Schimek 1891, 513 (online).Haidinger—Lackner 1997, 54.

"Schimek 1891", "Haidinger—Lackner 1997", "RS", "Kaeppeli"
alle Initien
Iohannes (Teutonicus) de Sterngassen OPIn Petri Lombardi libr. Sent. I-IV (RS 499; Kaeppeli 2670).