Beschreibung ausdrucken Permalink: https://manuscripta.at/?ID=32390
Lilienfeld, Zisterzienserstift, Cod. 182
BIBLIA GLOSSATA
Pergament   172 Bl.      Siena, Anfang 14. Jh.
 Volldigitalisat
Literatur zur Handschrift: Schimek 1891, 538 (online).Haidinger—Lackner 1997, 56.

"Schimek 1891", "Haidinger—Lackner 1997"